Beloningsbeleid 

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.

 

Uitgangspunten beloningsbeleid

 

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd. Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

  • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel.
  • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
  • Klantbelang centraal Langetermijndoelstelling
  • Transparant Eenvoudig Voldoen aan wet- en regelgeving.

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag en wordt eventueel een dertiende maand uitgekeerd afhankelijk van bedrijfsresultaat, individueel presteren en eventuele afronding van aanvullende opleiding(en). Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.

Er vind binnen onze onderneming geen variabel beloningsbeleid plaats.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld.

risk management - Financial Vision